Hoş geldiniz!  Üye Girişi yapın veya Ücretsiz Kayıt olun.  |    İletişim

 
Sektörel Firma Rehberi, Ticaret Rehberi, Ürün Al Sat, Online B2B Pazar Yeri, Alım Satım İlanları, Ürün Alım Satım Talepleri, B2B Sektörel Ürün Tanıtım Sitesi, Türk Ticaret Portalı
Ana Sayfa Yeni Ürünler Yeni Firmalar İl Firmaları Haberler Reklam


   
Arama:
Popüler Aramalar :  Klima, Ambalaj, Boya, Bilgisayar, Cep, Oto, Araba, Deri, Nakliyat, Koltuk, Sandalye, Toner, Kartuş, Telefon, Çanta, Boru, Cnc, Tasarım, Bahçe,
Ürün Kategorileri
Firma Sektörleri

Alışveriş Merkezleri 
Alüminyum ve Yan Sanayi 
Ambalaj ve Yan Sanayi 
Arıtma ve Temizlik 
Bahçe ve Ev 
Basın Yayın Sektörü 
Bilişim Sektörü 
Birlikler / Dernekler 
Büro ve Kırtasiye Malzemeleri 
Denizcilik 
Deri 
Diğer Sektörler 
Dini Servisler 
Dış Ticaret 
Eczaneler 
Eğitim Kurumları 
Eğlence Sektörü 
Elektrik ve Elektronik Sanayi 
Endüstriyel Ürünler 
Film / Müzik Şirketleri 
Finansal Kuruluşlar 
Fotoğraf Sanayi 
Fuar ve Organizasyon 
Gıda Sanayi 
Güzellik Sektörü 
Hizmet Sektörü 
Hobi 
Holdingler 
İthalat / İhracat 
Kimya Sanayi 
Kültür/Sanat 
Maden ve Metal Sektörü 
Makine Sanayi 
Mobilya Dekorasyon 
Organize Sanayi Siteleri 
Ormancılık ve Yan Ürünleri 
Otomotiv Yan Sanayi 
Oyuncak Sanayi 
Pazarlama 
Petrol ve Yan Sanayi Ürünleri 
Plastik Yan Sanayi 
Savunma Sanayi 
Silah ve Askeri Sanayi 
Spor Sektörü 
Tekstil Konfeksiyon 
Telekominikasyon 
Turizm 
Ulaşım ve Taşımacılık 
Yapı Sektörü 
Yerel Yönetimler 
Ziraat Sektörü 

Faaliyetine Göre Firmalar

Üretici 
İhracatçı 
Hizmet/Servis 
İthalatçı 
Distribütör 
Bayi 

Anket
Şu anda aktir bir anket bulunmamaktadır.
 Kobi Nedir? Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)

Kobi Nedir? Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)

Kobi Nedir?
 Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) ;
 
 
İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da, mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirası'nı aşmayan ekonomik birimler küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) olarak tanımlanmıştır.
 
 a) Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu,
 
 b) Net satış hasılatı: Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı,
 
 c) Yıllık iş birimi (YİB): Bir yıl boyunca tam zamanlı olarak işletmede veya işlefme adına çalışan bir kişiyi, ifade eder.
 
 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sınıflandırılması
 
 KOBİ'ler şu şekilde sınıflandırılmıştır;
 
 a) Mikro İşletme:
 
 On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da, mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirası'nı aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler bu kapsamda yer almaktadır.
 
 b) Küçük İşletme:
 
 Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da, mali bilançosu beş milyon Yeni Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler bu kapsamda yer almaktadır.
 
 c) Orta Büyüklükteki İşletme:
 
 İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da, mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler bu kapsamda yer almaktadır.
 
 Sınıf Değiştirme ve Vasfın Kaybı
 
 Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder.
 
 İşletme Türleri
 
 KOBİ'ler, çalışan sayıları veya mali bilgilerinin tespitine yönelik olarak? diğer işletmeler ile olan sermaye veya oy hakkı ilişkilerine göre bağımsız işletmeler, ortak işletmeler ve bağlı işletmeler olmak üzere üçe ayrılır.
 
 a) Bağımsız İşletme
 
 Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu ve bu Yönetmeliğe göre ortak veya bağlı işletme sayılmayan bir işletme;
 
 a) Başka bir işletmenin yüzde 25 veya daha fazlasına sahip değilse,
 b) Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin yüzde 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,
 c) Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme kabul edilir.
 
 b) Ortak İşletme
 
 Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25'inden fazlasına ve yüzde 50'sinden azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25'inden fazlasına ve yüzde 50'sinden azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılır. Sermaye ve oy hakları payından yüksek olan esas alınır.
 
 Birinci fıkrada belirtilen yüzde 25 oranı;
 
 a) Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam yatırımları iki milyon YTL'yi aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edilmemiş işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler veya kişi grupları,
 b) Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kâr amacı gütmeyen araştırma merkezleri,
 c) Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar,
 d) Yıllık bütçesi onsekiz milyon YTL'den az olan veya nüfusu beşbinden az olan yerlerdeki? belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri, tarafından asılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılır.
 
 c) Bağlı İşletme
 
 Bir işletme;
 a) Başka bir işletmenin sermaye veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olma, b) Başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama veya azletme yetkisine sahip olma, c) Başka bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları veya ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme hakkına sahip olma, şartlarından en az birini taşıması halinde bağlı işletme sayılır.
 
 Yatırımcıların, hissedarlık hakları saklı kalmak kaydıyla, söz konusu şirketlerin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak yer almaması halinde, hiçbir hakim etkinin olmadığı kabul edilir ve bu işletmeler bağımsız işletme sayılır. Ancak söz konusu yatırımcıların bir veya birden fazla işletme ile bağlı işletme ilişkilerinden herhangi birine sahip olması durumunda bunlar bağlı işletme sayılır.
 
 Müşterek hareket eden gerçek kişi veya gerçek kişi grupları yoluyla bağlı işletme ilişkilerinden bir veya birkaçına sahip olan işletmeler, faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını aynı piyasa veya yakın piyasalarda gerçekleştiriyorlarsa bağlı işletme sayılırlar.
 
 İşletme Türünün Beyanı
 
 Herhangi bir destek programına başvuran işletmeler, bağımsız işletme, ortak işletme ve bağlı işletme olarak bulundukları sınıflandırmayla ilgili verileri içeren statü beyanında bulunabilirler.
 
 Sermayenin kime ait olduğunun tam olarak belirlenemeyecek şekilde dağılmış olduğu ve bu işletmede, bir işletme veya birbirine bağlı işletmeler tarafından müştereken yüzde 25 veya daha fazla sermaye hissesine sahip olunmadığının beyan edilebildiği durumlarda, işletme statü beyanında bulunabilir.
 
 Bu beyanlar, kanunların izin verdiği kontrol ve incelemeler saklı kalmak kaydıyla ilgili kuruma yapılır. Çalışan sayısı, finansman tutarı ve referans dönemi için kullanılan veriler, işletmelerin mali durumları ve çalışan sayılarının belirlenmesinde yıllık olarak hesaplanan en son veriler esas alınır.
 
 Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.
 
 Çalışan Sayısı ve Yıllık İş Birimleri
 
 Bir işletmede çalışanların toplam sayısı, o işletmedeki yıllık iş birimlerinin toplam sayısına göre belirlenir. Hangi süre ile olursa olsun, yılın veya günün belirli bölümlerinde veya mevsimlik işlerde çalışan kişiler yıllık iş biriminin kesirlerini oluştururlar. Doğum izni ve birinci dereceden yakınların ölümü veya hastalık sebebiyle kullanılan izinler hesaba katılmaz.
 
 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında? a) İlgili işletmede çalışan işçi, işveren vekilleri ve işverenler ile işletme sahipleri, b) İşletmede düzenli olarak bir iş gören ve bunun karşılığında bir ücret alan ortaklar, çalışan olarak dikate alınırlar. Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında işletmede mesleki eğitim gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısına dahil edilmez.
 
 İşletme Verilerinin Bulunması
 
 Bağımsız işletmelerin çalışan sayılarını da kapsayan verileri, sadece o işletmenin hesaplarına göre belirlenir.
 
 Bağlı veya ortak işletme ilişkisine sahip bir işletmenin başvurusunda kullanacağı veriler? işletmenin hesapları ve varsa işletmenin konsolide hesapları veya işletmenin konsolidasyon yoluyla dahil olduğu başka konsolide hesaplar ile göre belirlenir.
 
 İkinci fıkrada belirtilen verilere, varsa ilgili işletmenin ürettiği ürün veya hizmet piyasasının akış zincirinin başında veya sonunda yer alan herhangi bir ortak işletmesinin verisi eklenir. Eklenecek oran oy hakkı veya sermayedeki hisselerin (hangisi büyükse) oranıdır. İki veya daha çok şirketin karşılıklı katılma durumlarında her birinin yapacağı başvuruda büyük olan katılma oranı uygulanır.
 
 Bağlı veya ortak işletme ilişkisine sahip bir işletme ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan herhangi bir başka işletmenin verilerinin tamamı, bu verilerin daha önce konsolidasyon yoluyla hesaplara dahil edilmediği durumlarda ikinci ve üçüncü fıkrada atıf yapılan veriye eklenir.
 
 Bu madde kapsamında hesaplamalar yapılırken, başvuran işletmelerin bağlı veya ortak işletmelerinin başka işletmelerle sahip olduğu bağlılık veya ortaklık ilişkileri de göz önüne alınır.
 
 Başvuran işletmenin ortak işletmelerine bağlı olan işletmelerin verileri, konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse, ortak işletmenin verilerine yüzde 100 olarak eklenir. Başvuran işletmenin ortak işletmelerine ortak olan işletmelerin verileri, eğer bu işletmeler başvuran işletmenin piyasa akış zincirinin hemen önünde veya arkasında yer alıyorsa ve konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse ortak işletmenin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile eklenir.
 
 Başvuran işletmenin bağlı işletmelerine ortak olan işletmelerin verileri, eğer bu işletmeler başvuran işletmenin piyasa akış zincirinin hemen önünde veya arkasında yer alıyorsa ve konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse bağlı işletmenin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile eklenir. Başvuran işletmenin bağlı işletmelerine bağlı olan işletmelerin verileri, eğer konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse bağlı işletmelerin verilerine yüzde 100 olarak eklenir.
 
 Bir işletmenin konsolide hesaplarında çalışanlara ilişkin verilerin bulunmadığı durumlarda çalışan sayıları? ortak işletmelerin çalışan sayıları ortaklık oranında, bağlı işletmelerin çalışan sayıları yüzde 100 olarak eklenerek hesaplanır.

28/10/2010
Okunma : 14599 kez

Ana Sayfa  |  Firma Kaydı  |  Firma Girişi  |  Alfabetik Firma Listesi  |  Alım Talepleri  |  Satım Talepleri  |  Takas İlanları
  |  Bayilik İlanları  |  Kiralama İlanları  |  Staj İlanları  |  İş Ortaklığı İlanları  |  Personel Eleman İlanları  |  Bize Ulaşın


Copyright © 2010 Sektorist.com, Sektörel B2B Ticaret Portalı, Sektörel Firma ve Ürün Rehberi
Sitedeki Firma, İlan, Haber, Makale, Ürün, Kampanya, Alım, Satım, Takas, Kiralama, Bayilik, İş, Staj ve Fuar İlanlarından Sektorist.com sorumlu degildir.
Bunlarla ilgili sorumluluk içerigi yayınlayan üye Firmaya aittir.
Tüm hakları saklıdır. Bu siteye üye olanlar Kullanıcı Sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
Gizlilik Politikası